Thiết bị truyền âm thanh và hình ảnh 3G 4G

Thiết bị nhẹ và nhỏ gọn giúp dễ dàng cất giấu ở bất kỳ khoảng không nhỏ nào. Khung của thiết bị được thiết kế bằng nhôm chắc chắn để sẵn sàng hoạt động trong tình huống nghiêm trọng nhất.

Yêu cầu báo giá