Thiết bị quản lý thẩm vấn di động

Ghi lại các cuộc phỏng vấn từ bất cứ nơi nào với CaseCracker Portable bao gồm một máy tính xách tay mỏng, máy ảnh và hộp đựng chắc chắn được thiết kế cho tính di động

Yêu cầu báo giá