Thiết Bị Phân Tích Và Thu Thập Dấu Vết Chất Nổ

M-ION là một máy dò hoạt động nhanh và có độ nhạy cao, có thể phát hiện và xác định chất nổ ở dạng hơi như ở dạng hạt (dấu vết).

Yêu cầu báo giá