Thiết bị kiểm tra ma túy chất nổ cầm tay công nghệ Raman

Thiết bị phân tích các chất cho kết quả nhanh và chính xác bằng phương pháp so sánh quang phổ với thư viện phổ có thể nâng cấp lên đến 10.000 chất.

 

 

 

 

Yêu cầu báo giá