Thiết bị kiểm tra ma túy chất nổ cầm tay công nghệ Raman

Thiết bị phân tích các chất cho kết quả nhanh và chính xác bằng cách so sánh quang phổ quét được của vật mẫu với thư viện phổ cài đặt sẵn trong thiết bị.Phiên bản mới có thể cập nhật thư viện phổ lên đến 10.000 chất.

 

 

 

 

Yêu cầu báo giá