Thiết bị khôi phục, sao chép và trích xuất dữ liệu trên điện thoại di động

Tốc độ. Khả năng sử dụng. Tính di động. UFED Touch 2 hiệu suất cao cung cấp đầy đủ cả 3 chức năng, đảm bảo tính truy cập chưa từng có và chứng cứ giám định.

Yêu cầu báo giá