Thiết bị đánh chặn wifi chủ động

Hệ thống đánh chặn Wi-fi được thiết kế chuyên dụng cho các hoạt động của cảnh sát và rà soát các thông tin bị rò rỉ trong văn phòng, cơ quan chính phủ và các hạ tầng cho phép truy cập mạng Wi-Fi khác

Yêu cầu báo giá