Que thử ma túy trong nước bọt

Với phạm vi phát hiện ma tuý rộng, bộ que thử ma túy trong nước bọt là một giải pháp thuận tiện, dễ dàng và đáng tin cậy nhằm phát hiện các loại ma tuý phổ biến.

 

Yêu cầu báo giá