Nguồn sáng hình sự cầm tay

Nguồn sang hình sự cầm tay là một thiết bị thiết yếu để tìm dấu vết trên hiện trường các vụ án. Sản phẩm được thiết kế bền và dễ dàng sử dụng

Yêu cầu báo giá