Máy soi hàng hóa cố định

Hệ thống trạm kiểm soát L-3 ProScan™ 6.4-MV là một bước đột phá khi mang đến một sự kết hợp mạnh mẽ giữa kích thước nhỏ gọn, nhẹ, cấu tạo linh hoạt và hiệu suất đa chiều

Yêu cầu báo giá