Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở

Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở ghi lại chính xác nồng độ cồn mg/l trong hơi thở người sử dụng, cung cấp chứng cứ xác thực nhất cho người làm nhiệm vụ kiểm tra.

Yêu cầu báo giá