Hệ thống truyền phát âm thanh

Thiết bị nhỏ gọn, truyền âm thanh đơn âm với chất lượng cao và tiêu thụ ít điện năng.

Yêu cầu báo giá