Hệ thống phát hiện và định vị drone

Hệ thống phát hiện và định vị thiết bị bay không người lái được sử dụng để phát hiện các cuộc tấn công từ máy bay không người lái, dựa trên đo lường thời gian thực của tần số điện từ phát ra từ máy bay và điều khiển từ xa của máy bay. Thiết bị sẽ cảnh báo người sử dụng khi máy bay ở trong khi vực và gửi thông báo.

Yêu cầu báo giá