Hệ thống khai thác dữ liệu điện thoại di động

Khôi phục và phân tích các bằng chứng về lịch sử trò chuyện, hình ảnh cũng như lịch sử truy cập Internet có liên quan từ điện thoại thông minh

Yêu cầu báo giá