Hệ thống bay không người lái tiên tiến

Sức chịu đựng – 80 phút

Phạm vi – 4 km

Trọng lượng cất cánh – 4 kg

Tốc độ tối đa – 15 nút (kn)

Độ cao quan sát – 150 m

Yêu cầu báo giá