Hệ thống chế áp thiết bị bay không người lái

Hệ thống gây nhiễu tín hiệu drone cơ động, có khả năng bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách 1.5-2km, đảm bảo an ninh  khu vực bảo vệ với bán kính 500 – 800m.

Yêu cầu báo giá