Hệ thống bắn hạ Drone

Hệ thống Anti-Drone sử dụng tín hiệu gây nhiễu mã hoá dữ liệu nâng cao ở nhiều băng tần khác nhau 2.4GHz, 5.8GHz và GPS giúp bảo đảm an ninh trật tự. Hệ thống làm việc ở hai chế độ Directional & Omni-Directional Jammer.

Yêu cầu báo giá