Thiết bị chống ghi ngược dữ liệu vào ổ cứng

Một giải pháp hình ảnh pháp ý với độ tin cây, hiệu suất và tính năng vượt trội

  • Hình ảnh pháp y nhanh tại 23GB / phút
  • Hỗ trợ giao diện rộng bao gồm SATA, USB3 và IDE. Hỗ trợ tùy chọn cho SAS và FireWire khả dụng
  • Hình nh & xác minh từ 1 nguồn đến tối đa 3 điểm đến. Tính năng Multi-Task tùy chọn cung cấp hình ảnh đa nguồn và đa tác vụ
  • Mã hóa AES 256 bit. Giải mã bằng phần mềm VeraCrypt của Talon Ultimate hoặc mã nguồn mở
  • Giao diện thân thiện với người dùng dựa trên web. Cho phép truy cập từ xa bằng trình duyệt web

 

Yêu cầu báo giá