Phần mềm xác thực hình ảnh và video

Mandet là một công cụ được sử dụng để xác thực hình ảnh và video với mục đích pháp y.

Yêu cầu báo giá