Cổng từ kiểm tra an ninh

Hệ thống cổng từ nhỏ gọn và không dùng ảnh có thể được lắp đặt tại các điểm kiểm tra kích thước 8 bước chân – phát hiện các đối tượng một cách an toàn và hiệu quả đồng thời đảm bảo tính riêng tư.

Yêu cầu báo giá