Giới thiệu dịch vụ

Trong bối cảnh diễn biến an ninh thế giới đang phức tạp, có sự gia tăng các hình thức do thám an ninh mạng, gián điệp kinh tế, phá hoại thương mại. Hoạt động này có thể gây thiệt hại lớn về tài chính, hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. thậm chi có thể dẫn đến phá hủy hoàn toàn hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi cam kết loại bỏ các rủi ro thông qua hoạt động tư vấn an ninh tổng thể cho doanh nghiệp và cá nhân qua hoạt động tư vấn đào tạo và rà soát thiết bị thực tế tại hiện trường.

Case Study

[casestudy name="Case study 01" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 02" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 03" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 04" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 05" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 06" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"]