Vòng tay phát hiện hóa chất

Hệ thống phát hiện hóa chất thay đổi màu đơn giản của Chameleon. Một màu thể hiện trong môi trường không có khí độc. Khi hai màu xuất hiện trong thanh hiển thị, người dùng biết đã đến lúc phải hành động. Không có máy dò hóa chất nào dễ sử dụng hơn.

Yêu cầu báo giá