Hệ thống thông tin 4G di động

LTE Deployable Communications Trailer là một hệ thống LTE hoàn toàn tự động tích hợp trên LTE System on Wheels (SOW) hoặc Cell on Wheels (COW). Thiết bị cung cấp khả năng kết nối thông qua hệ thống không dây theo dõi tự động.

Yêu cầu báo giá