Hệ thống sona quét dưới mặt nước và bề mặt đáy

US095008

Hệ thống sona quét dưới mặt nước và bề mặt đáy là một công cụ lý tưởng để tìm kiếm dưới nước bởi vì thiết bị tạo ra một “hình ảnh” của môi trường dưới nước mà không bị ảnh hưởng bởi nước. Thiết bị phát ra một sóng âm là phản chiếu của các vật ở dưới đáy hoặc trong cột nước. Sóng phản xạ trở về đầu sonar nơi nó được nhận và gửi tới bề mặt để hiển thị. Ảnh sonar phản xạ được hiển thị trên máy tính xách tay.

Yêu cầu báo giá

Hệ thống sona quét dưới mặt nước và bề mặt đáy hoạt động rất giống với radar, một tín hiệu được gửi ra từ ăng ten của thiết bị và sau đó lắng nghe tín hiệu quay trở lại. Tín hiệu có dạng quạt và chiều rộng rất hẹp. Các tiếng vang trở lại được hiển thị trên màn hình máy tính dưới dạng đường mảnh với các màu sắc khác nhau phụ thuộc vào cường độ của tiếng vọng.

Sau khi biểu đồ được hiển thị, ăng-ten (được gọi là đầu dò trong sonar) quay (bước) sang bên phải và chuỗi sẽ lặp lại. Bước nhỏ hơn (1/2, 1, 1 1/2 hoặc 2 độ) thì độ phân giải của hình ảnh càng cao. Bộ chuyển đổi liên tục đếm, và màn hình hiển thị nhanh chóng lấp đầy với hình ảnh sonar. Chuỗi được lặp lại, và nếu không có gì di chuyển (mục tiêu hoặc sonar), thì hình ảnh giống hệt nhau sẽ được phủ lên trên ảnh trước đó (mỗi dòng một lần).

SCAN-650 sử dụng duy nhất một kỹ thuật truyền dữ liệu khi truyền dữ liệu giữa đầu quét và bộ xử lý sonar ở tầng trên làm giảm thời gian quét 50% so với các đơn vị sản xuất khác; mà không mất bất kỳ dữ liệu nào. Hoạt động ở tốc độ quét gấp đôi là rất quan trọng khi phải tìm kiếm các khu vực rộng lớn.

SCAN-650 “A” và “B” cũng có sẵn trong cấu hình chùm hẹp (1 độ) cho hình ảnh có độ phân giải cao hơn (SCAN-650NB). Đầu quét của chùm hẹp bằng hai lần đường kính vật lý của SCAN-650 cơ bản.

Hình ảnh đáy biển với độ phân giải cao

Quét nhanh ngay cả trên 1/2 cấp độ

1/2. 1/1 1/2 hoặc 2 cấp độ

Quét liên tục 360 độ, hoặc bất kỳ phần nào của 360 độ

Giới hạn kích thước

256 màu sắc

Cho máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn

Fishers SCAN-650 được chế tạo thô cho các hoạt động thương mại và được bảo hành đầy đủ trong 2 năm