Hệ thống sona quét dưới mặt nước và bề mặt đáy

Hệ thống sona quét dưới mặt nước và bề mặt đáy là một công cụ lý tưởng để tìm kiếm dưới nước bởi vì thiết bị tạo ra một “hình ảnh” của môi trường dưới nước mà không bị ảnh hưởng bởi nước. Thiết bị phát ra một sóng âm là phản chiếu của các vật ở dưới đáy hoặc trong cột nước. Sóng phản xạ trở về đầu sonar nơi nó được nhận và gửi tới bề mặt để hiển thị. Ảnh sonar phản xạ được hiển thị trên máy tính xách tay.

Yêu cầu báo giá