Hệ thống cuộn dây cáp quang

US095015

Cả hai hộp đựng đều đi kèm với bánh xe và một tay cầm có thể thu gọn để dễ dàng vận chuyển và lưu trữ.

Yêu cầu báo giá

Các hệ thống quản lý cáp là những cuộn dây cáp với các vòng trượt giúp hệ thống vận hành hoàn chỉnh trong khi triển khai hoặc lấy cáp. Cuộn cáp CMS-1 chứa 500 feet cáp Side Scan/250 feet cáp ROV và được đặt trong một vỏ Pelican 1620. Cáp cuộn CMS-2 chứa 2,000 feet cáp Side Scan/ 1000 feet cáp ROV và được đặt trong một vỏ Pelican 1660.