Thiết bị xác định từ trường kim loại cầm tay

PT-1 đi kèm với tất cả các phụ kiện cần thiết để sử dụng như một máy dò trên đất liền hoặc lặn xuống độ sâu trên 200 feet. Gói tiêu chuẩn bao gồm Ống theo dõi, tai nghe dưới nước, tai nghe trên đất liền, và bộ sạc pin AC và DC.
Phát hiện các mục tiêu sắt và thép, xác định và theo dõi đường ống sắt và cáp bọc thép dưới nước ngọt hoặc nước mặn và trên đất liền.

Yêu cầu báo giá