Thiết bị dò tìm camera ghi lén

Chuyên phát hiện các thiết bị quang học và quang điện tử, máy ảnh bí mật hoá trang, ống kính tele, ống nhòm trong điều kiện ban ngày và ban đêm.

Yêu cầu báo giá