Thiết bị thăm dò địa chất đáy biển

Sub Bottom Profilers là một trong những công cụ hiệu quả nhất được sử dụng để xác định và mô tả các lớp trầm tích hoặc đá dưới đáy biển. Bộ chuyển đổi phát ra xung âm thanh theo hướng thẳng đứng xuống đáy biển, và người nhận ghi lại sự trở lại của xung khi nó đã được phản chiếu từ đáy biển. Các phần của xung âm thanh sẽ xâm nhập xuống đáy biển và được phản chiếu từ các tầng dưới cùng hoặc tầng lớp khác nhau. Điều này sẽ cho thấy bất kỳ loại nhiễu mật độ nào sẽ chỉ ra cho người dùng rằng có cái gì đó bên dưới bề mặt.

Yêu cầu báo giá