Thiết bị phát hiện chất nổ

GreyScan ETD-100TM là thiết bị phát hiện chất nổ tự động đầu tiên trên thế giới (ETD), thiết bị phát hiện các chất nổ vô cơ tự chế.

Yêu cầu báo giá