Thiết bị phân tích ấu trùng trong thi thể

US019009
Yêu cầu báo giá

Các nhà côn trùng học pháp y đã sử dụng bọ và ấu trùng được thu hồi để xác định xem một thi thể có bị di chuyển khỏi hiện trường ban đầu không, ước tính thời gian chết và thu thập thông tin có giá trị về nạn nhân và tội phạm có thể xảy ra. Ấu trùng thu được từ thi thể có thể là một công cụ có giá trị để phân tích độc tính và DNA của nạn nhân. Trong một thời gian ngắn, các chất lỏng (máu và nước tiểu) và mô mềm của cơ thể cần để phân tích sẽ biến mất, tuy nhiên, bọ và ấu trùng sẽ vẫn giữ được dấu vết của chất lỏng và máu của xác chết. Sản phẩm cung cấp tất cả các công cụ, hóa chất và đồ chứa cần thiết để thu thập mẫu bằng chứng vật lý có giá trị này.