Thiết bị nhận tín hiệu

Máy thu được cung cấp bởi một pin nicad sẽ hoạt động trong 30 giờ liên tục trước khi sạc lại. Hai bộ sạc được kèm theo. Một bộ sạc hoạt động từ 120 volts ac và một bộ khác từ 12 volt xe / thuyền pin. Một máy biến áp 220 volt tùy chọn có sẵn để sạc từ 220 – 240 volts ac. Tai nghe dưới nước đơn được kèm theo. Hai ống nghe dưới nước là tùy chọn. Đầu nối dưới nước tùy chọn phải được đặt nếu Bộ Triển Khai Thuyền (Boat Deployment Kit) sẽ được sử dụng.

Mã SP: US095009 Danh mục: Tag:
Yêu cầu báo giá