Thiết bị nhận tín hiệu

US095009

Máy thu được cung cấp bởi một pin nicad sẽ hoạt động trong 30 giờ liên tục trước khi sạc lại. Hai bộ sạc được kèm theo. Một bộ sạc hoạt động từ 120 volts ac và một bộ khác từ 12 volt xe / thuyền pin. Một máy biến áp 220 volt tùy chọn có sẵn để sạc từ 220 – 240 volts ac. Tai nghe dưới nước đơn được kèm theo. Hai ống nghe dưới nước là tùy chọn. Đầu nối dưới nước tùy chọn phải được đặt nếu Bộ Triển Khai Thuyền (Boat Deployment Kit) sẽ được sử dụng.

Yêu cầu báo giá

PR-1 là thiết bị nhận tín hiệu tiên tiến, có khả năng xác định vị trí của bất kỳ máy phát siêu âm nào có tần số từ 3 KHz đến 97KHz. Thiết bị có thể được mang bởi một thợ lặn hoặc được triển khai từ một chiếc thuyền sử dụng Bộ Triển khai trên Tàu (Boat Deployment Kit) tùy chọn.

Việc điều khiển thiết bị rất dễ dàng; chọn tần số cần được đặt và quét vùng với độ quét 360 độ. Khi thợ lặn hướng thiết bị theo máy phát siêu âm, một âm thanh báo động sẽ phát qua tai nghe dưới nước và thanh ánh sáng LED nhấp nháy. Bằng cách giảm độ nhạy của máy thu, thợ lặn có thể có được một hướng chính xác tới vị trí của máy phát siêu âm. Một la bàn nằm trên đầu của máy thu giúp thợ lăn bơi theo hướng chính xác. Khi thợ lặn tiếp cận máy phát siêu âm, âm thanh trở nên to hơn và thanh ánh sáng của thiết bị nhận tín hiệu nhấp nháy nhiều đèn LED hơn.

Nếu một số máy phát siêu âm cùng hoạt động trong khu vực, các thợ lặn có thể điều chỉnh máy nhận tín hiệu và lặp lại các thủ tục. Tần số sẽ được thay đổi nhanh chóng bằng cách sử dụng bảng điều khiển phía trước. Cài đặt tần số được hiển thị trên màn hình LCD lớn, dễ đọc (số hiển thị được chiếu sáng) dưới dạng số trong khoảng từ 3 đến 97 trên bảng điều khiển.