Thiết bị định vị GPS

Máy phát Tiny GPS dựa trên một mô đun GSM quadri-band.

Yêu cầu báo giá