Thiết bị chuyển phát tín hiệu

US095010

Nguồn cung cấp cho MFT-1 được cung cấp bởi hai pin alkaline 9 volt tiêu chuẩn có thể hoạt động trong nhiều tháng. Đối với thời lượng lâu hơn, pin lithium có thể được sử dụng. Nơi chứa lớn hơn cũng có sẵn để chứa nhiều pin hơn làm tăng đáng kể thời gian hoạt động. Bộ phận Vận hành Mở rộng có sáu pin và cho phép gấp 3 lần thời gian hoạt động bình thường. Đặc biệt có khoang chứa cho thời gian rất dài gồm 12 pin kích thước “D” và cho phép 12 lần thời gian hoạt động bình thường.

Yêu cầu báo giá

Thiết bị chuyển phát tín hiệu của JW Fishers cho phép dễ dàng và nhanh chóng di chuyển một địa điểm dưới nước hoặc thiết bị. Thiết bị được gắn vào một vị trí dưới nước nơi sản phẩm có thể nhận được một tín hiệu mã hoá từ một máy dò âm thanh. Khi một thợ lặn, được trang bị một máy dò sonar, hướng máy dò theo hướng của máy chuyển phát tín hiệu, máy chuyển phát tín hiệu sẽ gửi ra một tín hiệu trả về mã hóa được thu bởi máy dò sonar âm thanh. Máy dò sẽ hiển thị khoảng cách đến máy chuyển phát tín hiệu (bằng feet hoặc mét), và la bàn sẽ hiển thị mục tiêu cho thiết bị. Thợ lặn có thể theo tín hiệu trực tiếp tới mục tiêu. Thiết bị chuyển phát tín hiệu âm thanh có thể truyền một trong sáu mươi (60) tần số khác nhau (do người điều khiển lựa chọn), vì vậy có thể triển khai nhiều tần số trong cùng một khu vực chung mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Thợ lặn đặt máy dò sonar đến tần số của máy chuyển phát tín hiệu và được hướng dẫn trực tiếp tới. Thiết bị chuyển phát tín hiệu đa tần số MFT-1 có phạm vi hơn 3.000 feet.

Các tần số tiêu chuẩn là: 20kHz đến 50kHz ở các bước 500Hz (tần số đặc biệt cũng có sẵn). MFT-1 có thể được kích hoạt tự động khi đặt trong nước hoặc kích hoạt bằng tay với một công tắc trước khi triển khai. Nhiều MFT-1 có thể được triển khai trong cùng một khu vực, mỗi kênh truyền một tần số khác nhau.