Thiết bị chuyển phát tín hiệu

Nguồn cung cấp cho MFT-1 được cung cấp bởi hai pin alkaline 9 volt tiêu chuẩn có thể hoạt động trong nhiều tháng. Đối với thời lượng lâu hơn, pin lithium có thể được sử dụng. Nơi chứa lớn hơn cũng có sẵn để chứa nhiều pin hơn làm tăng đáng kể thời gian hoạt động. Bộ phận Vận hành Mở rộng có sáu pin và cho phép gấp 3 lần thời gian hoạt động bình thường. Đặc biệt có khoang chứa cho thời gian rất dài gồm 12 pin kích thước “D” và cho phép 12 lần thời gian hoạt động bình thường.

Yêu cầu báo giá