Thiết bị chặn xe khẩn cấp

Thiết bị có thể chặn gần như tất cả các loại xe: xe ô tô, xe buýt, xe kéo rơ móoc
Hoạt động trên nhiều loại địa hình.

Yêu cầu báo giá