Tháp quan sát di động

Một bệ phóng quan sát cùng với nền tảng chiến đấu được tăng cường, có thể thiết lập chỉ trong một vài phút: di động, gia cố, tự động.

Yêu cầu báo giá