Barrier cố định

Thiết bị dừng chặn xe đc lắp đặt cố định trên đường trước cổng ra vào cơ quan hay tòa nhà

Yêu cầu báo giá