Que thử ma túy trong nước bọt

DE121002

Với phạm vi phát hiện ma tuý rộng, bộ que thử ma túy trong nước bọt là một giải pháp thuận tiện, dễ dàng và đáng tin cậy nhằm phát hiện các loại ma tuý phổ biến.

Yêu cầu báo giá

Phát hiện được hơn 95% trường hợp sử dụng thuốc kích thích và ma tuý. Kết quả kiểm tra nhanh chóng: từ 3 – 8 phút. Dễ dàng đọc được kết quả âm tính hay dương tính dựa vào các vạch hiển thị. So với các thiết bị lấy mẫu nước tiểu, Que thử ma túy trong nước bọt đảm bảo các quan sát viên có thể giám sát quá trình lấy mẫu để kết quả không bị làm sai lệch, và đảm bảo riêng tư cho người bị lấy mẫu.

Với phạm vi phát hiện ma tuý rộng, bộ que thử ma túy trong nước bọt là một giải pháp thuận tiện, dễ dàng và đáng tin cậy nhằm phát hiện các loại ma tuý phổ biến.

Bộ que thử ma túy trong nước bọt bao gồm thiết bị lấy mẫu màu xanh nước biển và khay thử màu trắng.