Thiết bị phục hồi chứng cứ

Bộ dụng cụ PVS200 mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới cho các kỹ thuật viên chứng cứ tội phạm. Sử dụng nguyên liệu silic lỏng không phải là mới đối với CSI – những gì mới là phương pháp phân phối.

Yêu cầu báo giá