Máy dò tìm chất nổ cầm tay

M-ION có thể phát hiện và xác định nhiều chất nổ khác nhau bao gồm chất nổ tinh khiết, chất nổ tổng hợp trong chế độ hơi dưới điều kiện độ ẩm và áp suất khác nhau.

Yêu cầu báo giá