Máy phân tích quang phổ ngoài trời

SPECTRAN XFR V5 PRO là một thiết bị phân tích quang phổ thời gian thực cầm tay, được thiết kế để bắt những tín hiệu truyền dẫn ngắn nhất. Đây được coi là thiết bị truy cập giám sát nhanh nhất thế giới bởi thiết bị quét 20GHz trong vòng dưới 20mS.

Yêu cầu báo giá