Máy cảm biến nồng độ CO2 trong bình khí

US123002
Yêu cầu báo giá

Máy cảm biến nồng độ CO2 trong bình khí đo mức Carbon Dioxide trong hỗn hợp khí thở và không khí. Chúng tôi cung cấp hai mẫu có thể kết nối trực tiếp trên máy nén áp suất cao hoặc áp suất thấp để theo dõi liên tục bất kỳ ô nhiễm CO2 nào trong bình khí của bạn. Cảm biến khí CO2 tự động hiệu chuẩn và cung cấp một phép đo CO2 theo nhiệt độ, đo tuyến tính trong phạm vi cảm biến.

  • Công tắc On/Off
  • Thời gian trả lời: 90% ít hơn 60 giây
  • Cảnh báo pin yếu
  • Màn hình hiển thị: 50 ppm CO2
  • Hai tín hiệu âm thanh và cảnh báo rõ ràng cho các điểm đặt thấp và cao
  • Rơle tùy chọn cho báo động ngoài hoặc điều khiển máy nén
  • Không phân tán hồng ngoại
  • Phạm vi: 0-2000 ppm CO2