Hệ thống theo dõi cáp năng lượng và viễn thông trên biển

Hệ thống theo dõi cáp JW Fishers 1 (CT-1) được thiết kế đặc biệt để xác định vị trí và theo dõi cáp điện và liên lạc đã bị chôn vùi. Hệ thống sẽ xác định vị trí cáp đã bị chôn vùi trên mặt đất hoặc dưới nước. CT-1 sẽ không chỉ xác định vị trí và theo dõi cáp, mà còn xác định lỗi hoặc chỗ cáp bị phá hỏng.

Yêu cầu báo giá