Hệ thống RF phát hiện Drone

DE114001
Yêu cầu báo giá
 • Đo thời gian thực của của phát xạ RF từ máy bay không người lái / UAVs, radar vv…
 • Theo dõi người điều khiển máy bay không người lái
 • Độ phủ sóng trong vài km tùy thuộc vào loại máy bay không người lái
 • Theo dõi với số lượng không hạn chế máy bay không người lái trong cùng một thời gian
 • Nhận dạng loại máy bay không người lái (ví dụ: DJI Phantom 4)
 • Có thể làm việc vào ban đêm, sương mù hay thời tiết xấu
 • Hoạt động chống lại máy bay không người lái “trá hình” giữa các tòa nhà, cây cối…
 • Cho phép ghi hình và theo dõi 24/7 mà không cần bất kỳ khoảng trống nào
 • Theo dõi độ chính xác cao lên đến 2o
 • Sẵn sàng sử dụng trong vòng vào phút
 • Chế độ quét 360o
 • Dải tần số từ 9kHz đến 20GHz
 • Không giới hạn kích thước và số lượng máy thu
 • Độ nhạy cao thậm chí ở vùng ngoại ô
X3 X5 X7 X9
Range 500m – 1km 1km – 2km 2km – 5km 3km – 7km
Tracking Accuracy

(Line of Sight)

Omnidirectional 4 – 6° 2 – 3° 2 – 3°
Amps 1 2 2 2
Simultaneous

Band Coverage

Hopping Hopping Hopping Real-Time
Included

Equipment

Android Watch,

Backpack System

Command Center /

XFR Pro /ODB,

IsoLOG 3D

Command Center /

XFR Pro /ODB,

IsoLOG 3D

UWB,

IsoLOG 3D

Scalable No Yes Yes Yes
Jammer Option Gun Gun or Array Gun or Array Gun or Array
Sectors Omnidirectional 8 16 16