Hệ thống bắn hạ Drone

SG140001

Hệ thống Anti-Drone sử dụng tín hiệu gây nhiễu mã hoá dữ liệu nâng cao ở nhiều băng tần khác nhau 2.4GHz, 5.8GHz và GPS giúp bảo đảm an ninh trật tự. Hệ thống làm việc ở hai chế độ Directional & Omni-Directional Jammer.

Yêu cầu báo giá
  • Bắn hạ drones
  • Gửi drones trở lại nơi phóng
  • Ở cả 1.5~2km
  • Ngăn chặn đồng thời nhiều drones vào khu vực bảo vệ có bán kính 500m
  • Hiệu quả chống lại hầu hết Drones/UAVs thương mại và quân sự