Máy phân tích que thử ma túy cầm tay

WipeAlyser là máy phân tích và lưu trữ kết quả kiểm tra của que thử ma túy DrugWipe® hiện có 3 loại S, A và F.

Yêu cầu báo giá