Cổng từ kiểm tra an ninh

DE018004

Thiết bị quét X Ray dựa trên nguyên lý quét điểm với những tia chiếu hẹp với cường độ rất thấp

Yêu cầu báo giá

Với lượng phóng xạ cực thấp đây là công nghệ duy nhất trên thế giới được ứng dụng cho kiểm tra người để phát hiện vật giấu bên trong cơ thể.

Thiết bị quét cho phép việc phát hiện và nhận ra trong vài giây tất cả các chất cấm báo gồm: – Vũ khí, chất nổ, thuốc, vật giấu bên trong cơ thể

– Tối đa hóa an ninh và giảm việc tiềm kiếm vật lý với người và đồ đạc

– Hình ảnh Xray với bảo mật và riêng tư tuyệt đối

– Lượng tia phóng xạ cực thếp cho kiểm tra cá nhân ( it hơn 0.25 Micro SV / lần quét ) Theo ANSI/HPS

– Kiệm tra giầy mà không cần tháo