Bộ thiết bị phân tích đạn đạo

US019010
Yêu cầu báo giá

Bất cứ khi nào vũ khí được bắn ra, nó sẽ để lại các bằng chứng bao gồm vỏ đạn, thuốc súng và các hiện tượng vật lý, nơi mà đạn bắn đi qua hoặc găm vào vật thể xung quanh. Sản phẩm sử dụng các bằng chứng này để tái tạo và xác định cách bắn súng có khả năng xảy ra nhất và vị trí ban đầu của người bắn súng thông qua quan sát và đo đạc.

Bộ thiết bị phân tích đạn đạo kết hợp những tiến bộ về laser và đo đạc kỹ thuật số để cung cấp cho nhân viên các phép đo và công cụ đo chính xác nhất hiện nay.