Bộ quần áo chống bạo động

FI038005

Bộ Riot 05 là bộ ở mức độ trung bình, với khu vực bảo vệ rộng, tất cả theo tiêu chuẩn VPAM KDW năm 2011.

Yêu cầu báo giá

Bộ Riot 05 là bộ ở mức độ trung bình, với khu vực bảo vệ rộng, tất cả theo tiêu chuẩn VPAM KDW năm 2011.