Áo giáp chống đâm

Áo giáp chống đâm bảo vệ chống dao đâm chọc, và hoạt động linh hoạt bên trong đồng phục. Đây là giải pháp hoàn hảo cho quản giáo nhà tù và nhân viên bảo vệ với mức độ nguy hiểm gia tăng.

Yêu cầu báo giá