Áo giáp chống đâm

FI038002

Multi vest bảo vệ chống dao đâm chọc, và hoạt động linh hoạt bên trong đồng phục. Mức độ bảo vệ tương tự như Riot chest guard. Đây là giải pháp hoàn hảo cho nhà tù và nhân viên bảo vệ với mức độ nguy hiểm gia tăng.

Yêu cầu báo giá

Multi vest bảo vệ chống dao đâm chọc, và hoạt động linh hoạt bên trong đồng phục. Mức độ bảo vệ tương tự như Riot chest guard. Đây là giải pháp hoàn hảo cho nhà tù và nhân viên bảo vệ với mức độ nguy hiểm gia tăng.