ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ (“Điều khoản”) trước khi sử dụng trang này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn (“Người dùng”) chấp nhận và đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây. Nếu bất kỳ điều khoản nào không được chấp nhận, vui lòng không sử dụng trang web và không sử dụng bằng bất kỳ cách nào.

Chào mừng bạn đến với trang web DNTIC. Trang web được sở hữu và vận hành bởi DNTIC Ltd, đặt tại Việt Nam.

Trước khi sử dụng bất kỳ trang nào hoặc các khu vực khác trên web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản này, cùng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

DNTIC đôi khi có thể sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn và dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho người dùng. Tất cả các sửa đổi sẽ có hiệu lực và ràng buộc người sử dụng một lần đăng trên trang web này. Người dùng được khuyến khích kiểm tra các điều khoản này thường xuyên để sửa đổi.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến điều khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sử dụng trang web

DNTIC cho phép bạn sử dụng trang web này chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn (ngoài việc bạn mua từ trang web của chúng tôi) với điều kiện bạn chấp nhận và tuân theo tất cả các điều khoản.
Để sử dụng trang web này, bạn phải ít nhất 18 tuổi. Sử dụng trang web và các dịch vụ của nó thuộc trách nhiệm của bạn.

Trừ khi được cho phép cụ thể, bạn không được phép sử dụng trang web vì mục đích thương mại. Việc sử dụng như vậy sẽ được coi là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện này và có thể khiến bạn phải chịu hành động pháp lý. Nếu bạn muốn sử dụng trang web vì mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nghiêm cấm và bạn đồng ý (a) không truy cập bất hợp pháp trang web, máy chủ của nó và / hoặc bất kỳ tệp nào có liên quan đến trang web và / hoặc sử dụng bất kỳ robot, nhện, crawlers và những thứ tương tự cho mục đích khai thác dữ liệu, đảo ngược kỹ thuật hoặc các phương pháp tương tự khác; (b) truyền tải hoặc thông qua trang web bất kỳ nội dung nào có chứa bất kỳ vi-rút, lỗi và các chương trình độc hại khác, có thể gây hại cho trang web hoặc các máy tính khác, vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba hoặc ngăn không cho họ sử dụng trang web.
Trang web có thể loại bỏ bất kỳ dữ liệu/ hoặc nội dung nào / hoặc không được quảng cáo một cách toàn bộ hoặc một phần nội dung đó theo ý riêng của mình và không có thông báo trước. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào có ý định gây tổn hại hoặc can thiệp vào trang web hoặc để lén lút đánh chặn bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào từ web. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của web dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm thay đổi, sửa đổi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn chấp nhận và đồng ý với Chính sách Bảo mật này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này không được chấp nhận, vui lòng không sử dụng Trang web và không sử dụng web này bằng bất cứ cách nào.
DNTIC. (“DNTIC”, “we”, “us”, “our”) tôn trọng quyền riêng tư và lựa chọn của người dùng. Chính sách bảo mật này được thiết kế để thông báo cho bạn về những thông tin mà chúng tôi thu thập bằng cách nào chúng tôi sử dụng nó như thế nào và lưu trữ và sử dụng nó và những lựa chọn bạn có liên quan đến chính sách đó.
DNTIC thỉnh thoảng có thể sửa đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn và dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho người dùng. Tất cả các sửa đổi sẽ có hiệu lực và ràng buộc người sử dụng một lần đăng trên trang web này. Người dùng được khuyến khích kiểm tra chính sách bảo mật này thường xuyên để sửa đổi.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
DNTIC thu thập thông tin nhất định được gửi hoặc chuyển giao cho chúng tôi trong suốt quá trình giao tiếp giữa người dùng và trang web này. Thông tin này bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng không cá nhân.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang này liên quan đến việc chuyển giao một số thông tin nhất định giữa máy tính của bạn và máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP của máy tính và loại trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Ở một số khu vực, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi một số Thông tin nhận dạng Cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại và các thông tin khác được yêu cầu. DNTIC sử dụng “Cookie”, là một phương pháp chuẩn để đăng ký sở thích của người dùng khi mọi người sử dụng trang web, để đảm bảo trải nghiệm cá nhân tốt hơn. Cookie là các tệp nhỏ chứa một chuỗi ký tự được gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web.
Cookie được gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách lưu trữ thông tin về sở thích của người dùng và sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các điều khoản bạn tìm kiếm. Nếu bạn muốn hạn chế hoặc chặn các cookie được đặt bởi trang web của chúng tôi, hoặc thực sự là bất kỳ trang web nào khác, bạn có thể thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie. Bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc chỉ ra khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc hạn chế cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web của chúng tôi. Các máy chủ của DNTIC tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn ghé thăm trang web của chúng tôi, có thể bao gồm các chi tiết về các trang bạn đã truy cập, các yêu cầu dịch vụ, địa chỉ Internet (IP) trên máy tính, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày tháng và thời gian lượt truy cập hoặc yêu cầu của bạn và một hoặc nhiều cookie có thể xác định duy nhất trình duyệt của bạn.
Sử dụng thông tin, chúng tôi có thể sử dụng và xử lý tất cả các thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn, cải tiến và cá nhân hoá các dịch vụ, tính năng, nội dung, hàng hoá và quảng cáo, liên hệ với bạn nếu cần thiết để tiến hành nghiên cứu và xem xét trang web, các tính năng và cung cấp cho bạn hàng hoá, dịch vụ và nội dung liên quan. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin, bao gồm thông tin cá nhân để gửi cho bạn tin tức và cập nhật về trang web này và để cung cấp cho bạn quảng cáo và khuyến mãi hàng hoá và dịch vụ nhân danh chính mình hoặc đối tác kinh doanh hoặc các chi nhánh.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các bên khác, trừ khi được nêu dưới đây, hoặc do bạn ủy quyền cụ thể. Trong những trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin không cá nhân, hoặc cả hai cho bên thứ ba, theo yêu cầu của một lệnh hoặc được ban hành bởi cơ quan tư pháp hoặc hành chính hoặc bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc như chúng tôi có thể , Xem xét cần thiết theo luật pháp, hoặc theo yêu cầu hoặc yêu cầu mà chúng tôi nhận được liên quan đến khiếu nại pháp lý, khiếu nại, kiện tụng hoặc thủ tục.