Xem tất cả 7 kết quả

Phương tiện chuyên dùng

Tàu ngầm du lịch

Phương tiện chuyên dùng

Tháp quan sát di động

Phương tiện chuyên dùng

Hệ thống vận chuyển chất nổ

Phương tiện chuyên dùng

Máy dò kim loại dưới nước từ xa

95.011

Phương tiện chuyên dùng

Robot tác chiến

Phương tiện chuyên dùng

Hệ thống thông tin 4G di động

Phương tiện chuyên dùng

Thuyền đệm khí